Hiệu Trưởng Nông Văn Tôn khai maci buổi lễ bế giảng năm học 2015-2016

Lễ Bế Giảng Năm Học 2015-2016

Bế giảng năm học 2015-2016 Cuối tháng 5. Khi những cánh phượng đỏ rực, những bông bằng lăng tím nơi góc sân trường khoe sắc cũng là khi năm học kết thúc. Ngày 27/5/2016,…