Liên hệ

TRƯỜNG PTCS DƯƠNG SƠN

Địa chỉ:   Thôn Rầy Ỏi, xã  Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông: Nông Văn Tôn – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02813887088